No Latvijas Republikas Veselības Ministrijas mājas lapas

Papildus informācija: Hroniskiem un smagiem slimniekiem medikamenti, kuru izmaksas pilnā apmērā vai daļēji sedz valsts*, ļauj ārstēties mājas apstākļos un ārstus apmeklēt ambulatori. Pasaules pieredze liecina, ka tas ir pamatoti ne tikai no medicīniskā viedokļa, bet arī ekonomiskā. Nesaņemot medikamentus, šie pacienti veselības problēmu saasinājuma rezultātā nokļūtu slimnīcā, kur viņu ārstēšana izmaksātu ievērojami dārgāk, nerunājot nemaz par veselībai nodarīto kaitējumu.

* Zāles tiek kompensētas 100%, 75% vai 50% apmērā, atkarībā no slimības smaguma pakāpes. Iedzīvotājiem, kuru ienākumi pēdējo 3 mēnešu laikā nepārsniedz 120 latus mēnesī, kompensējamos  medikamentus apmaksā valsts pilnā apmērā.

(Avots: LR VM mājas lapa.)