Vēstule Veselības ministrijai par medikamentu kompensācijas paaugstināšanu

Rīgā, 2017. gada 18. augustā

Ļoti cienījamā ministres kundze!

Par iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes medikamentu kompensācijas paaugstināšanu

Atzinīgi vērtējam, ka Jūs personiski ieguldāt lielu enerģiju, lai virzītu nepieciešamās izmaiņas veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā.

Tomēr pēc Veselības ministrijas vēstules Nr. 01-17.1/3786 saņemšanas esam spiesti izteikt neizpratni par tajā piedāvāto risinājumu un uzskatām, ka Krona slimības, čūlainā kolīta un psoriāzes ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas apjoma palielināšana no 75% līdz 100% no 2018. gada ir pilnīga fikcija no veselības ieguvumu un finanšu izlietojuma efektivitātes viedokļa, jo:

  • Pēc kompensācijas paaugstināšanas netiek apmaksāta bioloģiskā terapija (to plānots nodrošināt tikai no 2019. gada, nevis kā vairākkārt esam lūguši no 2017. gada vidus vai rudens), līdz ar to efektīva ārstēšana nebūs pieejama pacientiem ar šo slimību smagākajām formām – tā ir pacientu grupa, kura, saņemot bioloģisko terapiju, sasniedz ievērojamu veselības stāvokļa uzlabošanos un atgūst darba spējas. Būtībā šī pacientu grupa tiks diskriminēta. Kā jau vairākkārt sarakstē esam norādījuši, aprēķini rāda, ka pēc šo medikamentu cenas pilnas apmaksas ieviešanas budžeta ietaupījums (atgriešanās darba tirgū, ārstēšanas, pabalstu izmaksu samazinājums) uz vienu pacientu gadā veidotu vismaz 1 000 eiro, salīdzinot ar izdevumiem pašlaik;
  • saglabāsies psoriāzes pacientu diskriminācija, jo atšķirībā no citu autoimūno slimību pacientu grupām viņiem joprojām 2018. gadā nebūs pieejama efektīva bioloģiskā terapija;
  • ir neskaidra situācija ar tiem vairākiem Krona slimības pacientiem, kuri efektīvu bioloģisko terapiju šobrīd saņem, jo spēj samaksāt 25% līdzmaksājumu. Nav saprotams, vai no 2018. gada šiem pacientiem terapija tiks apmaksāta pilnā apjomā, kas būtu loģisks solis, vai arī saglabāsies līdzmaksājums. Arī šajā situācijā pastāv nevienlīdzīgas attieksmes risks vienas pacientu grupas ietvaros, jo daļai pacientu efektīva terapija joprojām nebūs pieejama;
  • kompensācijas palielināšana no 75% uz 100% attiektos uz mazliet vairāk nekā 10 000 (vērtējot pēc NVD 2016. gada datiem) Krona slimības, čūlainā kolīta, psoriāzes pacientiem, kuriem nav šo slimību smagas formas. Ja kompensācijas palielināšanai 2018. gadā paredzēti apmēram 211 000 eiro, viegli aprēķināt, ka vienam pacientam mēnesī ieguvums būs aptuveni 1,70 eiro – zālēm, kurām ir zema cena un zema iedarbība. Šādu līdzekļu izlietojumu publiski būs sarežģīti pamatot kā lietderīgu.

Ar rūgtumu jāsecina, ka pēc pacientu un ārstu daudzu gadu garumā vairākkārt izteiktiem lūgumiem paaugstināt medikamentu pieejamību Veselības ministrija piedāvā risinājumu, kurš ir neloģisks un bezjēdzīgs no veselības un finanšu ieguvuma viedokļa, jo netiks ārstēti smagāk slimie pacienti, kuri nevarēs atgūt veselību un atgriezties pilnvērtīgā personiskajā un darba dzīvē. Šāds risinājums ir arī pretrunā ar veselības aprūpes reformas būtību, kā arī neatbilst Eiropas Komisijas izvirzītajiem nosacījumiem par efektīvāku veselības aprūpes līdzekļu izlietojumu. Šāds risinājums arī neatbilst Jūsu līdzšinējiem centieniem uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un finanšu efektivitāti.

Lūdzam Krona slimības, čūlainā kolīta un psoriāzes ārstēšanai paredzēto medikamentu cenas kompensāciju paaugstināt līdz 100%, kā arī iekļaut bioloģisko terapiju pacientiem ar smagām slimības formām no šā gada 1. oktobra. Šāds risinājums nodrošinās gan veselības, gan finanšu ieguvumu un būs publiski apsveicams.

Lūdzam Jūs pēc iespējas ātrāk mūs pieņemt, lai vienotos par kopēju rīcību un novērstu to, kas, cerams, ir tikai neveikls pārpratums. Pacientu nostāju, kā arī lūgumu par tikšanos atbalsta arī ārsti speciālisti (kā viens no viņiem P.Stradiņa KUS Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centra virsārsts, LU Asoc. Prof. Aldis Puķītis), kuri ir gatavi sniegt ekspertu viedokli un nepieciešamo papildinformāciju.

Esam aicinājuši arī citus iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes pacientus individuāli vērsties pie Veselības ministrijas vadības un politiķiem ar lūgumu nekavējoties nodrošināt efektīvu zāļu pieejamību. Aktīvi informēsim arī plašāku sabiedrību par Latvijas veselības aprūpes sistēmā joprojām pastāvošo atsevišķu pacientu grupu diskrimināciju.

TVNET: Biedrība VM pārmet nevērību pret iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes smagāk slimo pacientu vajadzībām
Pietiek.com: Aicinām Veselības ministriju izbeigt pacientu mānīšanu
Medicine.lv: Biedrība VM pārmet nevērību pret iekaisīgu zarnu slimību un psoriāzes smagāk slimo pacientu vajadzībām