Ziņas

Par sabiedrības apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Par sabiedrības apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību

Pasākumu organizē kustība “Dzīvesspriedums”, kas veidota ar mērķi aktualizēt problēmjautājumus, ko rada nepietiekamais publiskais finansējums veselības aprūpei. Kustībā iesaistījies Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Jauno ārstu asociācija, Veselības aprūpes Darba devēju asociācija, atbalsta grupa inficētajiem ar […]

Sievietes un invaliditāte

12. septembrī Rīgā, viesnīcas Bellevue Park Hotel Riga  telpās LCĪVSO SUSTENTO sadarbībā ar Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) Sieviešu komiteju organizē starptautisku konferenci “SIEVIETES UN INVALIDITĀTE. Seksuālā, reproduktīvā veselība. Vardarbība”. Tajā paredzēts runāt par tēmām, kuras reti kad tiek skaļi […]