Ziņas

Iespēja piedalīties Eiropas līdzfinansētā projektā

Eiropas līdzfinansētais pētniecības projektsNr. 2013/0072/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/032 Jaunas zinātniskās grupas izveide daudznozaru pētījumam par graudaugu vietējā selekcijas materiāla izvērtēšanu pēc tā diētiskā potenciāla raksturojošiem rādītājiem un izmantošanas iespējām hronisku zarnu slimību prevencijā Projekta klīniskā pērtījuma mērķis ir noskaidrot vai augstvērtīga bioķīmiskā sastāva […]

Multicentru klīniskie pētījumi

UZMANĪBU! Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uztura terapijas centrs ir šobrīd vadošā klīnika valstī zinātnisko pētījumu un jaunu ārstēšanas metožu ieviešanā gastroenteroloģijā. Centrs patreiz veic multicentru klīniskos pētījumus starptautisku pētījumu projektu ietvaros sekojošām pacientu grupām: Pacientiem ar […]