Veselības ministrs un biedrību pārstāvji

Veselības ministrs tiekas ar pacientu organizāciju pārstāvjiem

Šodien, 24.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri tikās ar Latvijas Pacientu tīkla organizāciju pārstāvjiem.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri tikšanās laikā iepazīstināja ar savām darba prioritātēm. Ministrs Pacientu organizāciju tīkla pārstāvjiem uzsvēra, ka uzsāktā diskusija nozarē par vērtības radīšanu pacientam un jau iesāktais darbs pacientu pieredzes uzlabošanā, ir ļoti svarīgs. Kā vienu no saviem prioritārajiem virzieniem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanā veselības ministrs uzsvēra medikamentu pieejamības uzlabošanu pacientiem. Plānots ir uzlabot medikamentu pieejamību pacientiem gan paplašinot un pārskatot kompensējamo medikamentu klāstu, gan arī risinot jautājumu par medikamentu cenām ārpus zāļu kompensācijas sistēmas. Tāpat ministrs akcentēja, ka paredzēts stiprināt arī primāro veselības aprūpi un ģimenes ārsta komandu, uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem, nodrošinot izmeklējumus un speciālistu pieejamību, kā arī īstenojot slimnīcu tīkla sakārtošanu.

Latvijas Pacientu tīkla organizācijas valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele aicināja plašāk iesaistīt pacientu organizācijas jautājumos, kas skar, piemēram, dažādu diagnožu pacientu ceļu izstrādi un to uzlabojumus veselības aprūpes sistēmā. Tāpat pacientu organizācijas aicināja vērtēt kompensējamo medikamentu izrakstīšanas un izmeklējumu veikšanas nosacījumus hroniskajiem pacientiem, kuriem jāveic rutīnas novērošana.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri atzina, ka nākamajā gadā straujāk jāvirzās ar digitālās veselības un datu sistēmu pilnveidošanu. Arī pacientu organizāciju pārstāvji atzina, ka veselības datu digitalizācija būtiski atvieglotu hronisku pacientu ārstniecību un aprūpi un ļautu daļēji mazināt rindas uz valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem.