Par LKKSB

Par biedrību

Latvijas Krona un Kolīta Slimnieku biedrība ir dibināta 2011. gada 19. oktobrī.

Biedrība ir izveidota, lai apvienotu krona un kolīta slimniekus, viņu radiniekus, medicīnas darbiniekus un citus cilvēkus.

Biedrības mērķi

Biedrība ir izveidota, lai apvienotu Krona un čūlainā kolīta slimniekus, viņu radiniekus, medicīnas darbiniekus un citus cilvēkus kopīgā darbībā, lai risinātu ar krona un čūlainā kolīta slimībām saistītos jautājumus medicīnas, sociālajā, ekonomiskajā, izglītības un citās jomās. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, un kam nav peļņas gūšanas raksturs.

Biedrības uzdevumi un vispārējie darbības principi

Biedrība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un Biedrības statūtiem. Biedrība paredz palielināt sabiedrības informētību par jautājumiem, kas saistīti ar Krona un čūlainā kolīta slimībām.

Biedrības uzdevums ir ar savu darbību piesaistīt visas sabiedrības, valsts un pašvaldību institūciju, sabiedrisko organizāciju un citu struktūru uzmanību ar Krona un čūlainā kolīta slimībām saistīto jautājumu un problēmu risināšanai nacionālā un starptautiskā līmenī un veidot sapratni par slimnieku īpašajām vajadzībām.

Biedrība atbalsta pasākumus medicīniskās aprūpes uzlabošanai Krona un kolīta slimniekiem, tās uzdevums ir slimnieku dzīvības nodrošināšana un dzīves kvalitātes darba spēju saglabāšana un uzlabošana. Biedrība veic Krona un čūlainā kolīta slimnieku apzināšanu un anketēšanu, sadarbojas un veicina kontaktus ar līdzīga rakstura struktūrām un indivīdiem Latvijā un pasaulē. Biedrība sadarbojas ar medicīnas speciālistiem un ar medicīnu un veselības aizsardzību saistītām juridiskām personām savu mērķu sasniegšanai.

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Sadarbības partneri