Baltijas valstu IZS biedrību tikšanās Viļņā

19-20. maijā notika Baltijas valstu IZS biedrību tikšanās Viļņā. Biedrības dalījās pieredzē par līdz šim paveikto un turpmākām vēlmēm un to realizācijas iespējām. Notika diskusijas par kopīgām problēmām un atšķirībām katrā valstī. Kopīgi tika atzīmēta starptautiskā IZS diena.